- ATT SÄTTA GRÄNSER -

(OCH VÅGA SÄGA NEJ)
✋ 

- D I N A - B E H O V -

- A V G Ö R - H U R - D U -

- M Å R ! -
 
30 dagars onlinekurs för 3375kr inkl. coaching

Din Personliga LIVSKRAFT Coach

Du kan även boka personlig coaching med mig så arbetar du och jag dedikerat och med full fokus på att skapa den trygga grund som kommer bidra till att du kan skapa det liv där du kan vara dig själv fullt ut. 


Energitjuvar&Bromsklossar 

- Föreläsning 1

Hälsosamma Gränser och Villkorslösa Relationer 

- Föreläsning 2

Att Sätta Sig Själv I Första Rummet Och Vara Stolt Över Det 

- Föreläsning 3

3 0 - D A G A R S   K U R S : 


I   S Ä T T A   S I G  S J Ä L V   O C H   S I N A   

B E H O V   I   F Ö R S T A   H A N D   O C H   

B L I  T Y D L I G A R E    I    S I N   

 G R Ä N S S Ä T T N I N G!
 


De tre huvudområdena under denna 30-dagarsutmaning är:

v.1 - via Google MEET - 60 minuter 
⭐ What's draining or infusing energy in your life/ ENERGITJUVAR Och Bromsklossar

v.2 - via Google MEET - 60 minuter
⭐ Healthy Boundaries And Unconditional relations/Hälsosamma Gränser Och Villkorslösa Relationer

v.3 - via Google MEET - 60 minuter
Group Coaching/Grupp Coaching! Under detta tillfälle går vi igenom praktiska övningar för att lära oss hur våra behov, hur vi vill uttrycka oss och att vi har rätt att vara själviska när det kommer till att alltid få våra behov tillgodosedda, påverkas av oss själva. Du kommer förstå varför du alltid kommer söka efter förståelse från din omgivning och efter att skapa lycka i ditt liv länge du du inte har rätt fokus på vad som skapar detta.

v.4 - via Google MEET - 60 minuter
⭐ Putting your true self first in all relations - and be proud of it./Att Sätta Sig Själv Främst - Och Vara Stolt Över Det


BESKRIVNING AV FÖRELÄSNINGARNA:

Vår första föreläsning via Google MEET kommer heta "ENERGITJUVAR Och Bromsklossar" och kommer handla om att förstå hur vår självbild och självkritik påverkar både vårt sätt att se på andra och oss själva och hur det påverkar vår kreativitet och hur vi kan utvecklas fullt ut och bli den vi vill vara.

Andra föreläsningen heter "Hälsosamma Gränser Och Villkorslösa Relationer" och handlar om att skapa en klar bild över våra behov, vilka våra sanna värden är och att vi har rätt att utgå ifrån vad som får oss att må bra och vad vi behöver.

Sista föreläsningen "Kokbok för att sätta sig själv främst" handlar om vad vi kan göra för att finna acceptans och stolhet för den vi är och varför det är så viktigt att vi tar ansvar för vår egen lycka och för att ge oss själva bekräftelse för det underlättar vår kommunikation och umgäng med människor i vår omgivning.
 

Allt ovan skapar en inre trygg grund att utgå ifrån när vi ska skapa vår nya framtid utifrån våra drömmar och önskemål. 
 

3 0 - D A G A R S   K U R S   I   S Ä T T A   S I G 
S J Ä L V   O C H   S I N A   B E H O V   I   
F Ö R S T A   H A N D   O C H   B L I   

 T Y D L I G A R E   I   S I N  
 G R Ä N S S Ä T T N I N G


👉 V A D   G Å R   K U R S E N   U T   P Å  ?

Jag kommer mellan varje träff ladda upp youtubelänkar, dokument, faktablad, övningar att arbeta med på egen hand, ljudfiler (i form av stories från mitt eget liv med nycklar och redskap för er deltagares egna personliga utveckling och framgång).

Jag kommer personligen ha flera grupper att arbeta med under kursens fyra veckor vilket kommer innebära att jag tittar in i gruppen för att peppa och motivera men det egna personliga ansvaret för att utvecklas ligger hos var och en av er i kursen.

Livsstilsförändring och vårt mindset kräver insats och uthållighet.

Detta gör vi dock tillsammans i kursen och jag uppmuntrar alla i gruppen att ta kontakt med varandra och gärna presentera sig och berätta om sina framsteg.

Hoppas alla kommer ha en så inspirerande och utvecklande tid under kursens gång!
 

👉 H U R   Ä R   K U R S E N  U P P L A G D  ?

Träffarna är tänkta till tre föreläsningar i början, mitten och slutet med praktik och övningar både under och mellan träffarna i en facebookgrupp för att stärka sin integritet och hur vi uttrycker våra behov.

Utöver dessa tre föreläsningar ingår även en gruppcoaching på 60 minuter (3x60 minuter föreläsning samt 60 minuter gruppcoaching).

Innehållet är:

⭐Att utforska våra gränser och hur vi säger ja till oss själva och nej till det vi inte känner är okej.

⭐Det kan vara otroligt svårt att stå upp för sig själv även om vi vet vi har rätt ifall människor i vår omgivning säger något annat och lägger över ansvaret på oss som motpart.

⭐Mycket handlar om kommunikation, det vet många. Men i grunden handlar kommunikation om att uttrycka det som är vi. Våra inre värden och behov. Motparten i alla relationer och konversationer har sin egen.

⭐Hur vet vi då om en relation är i obalans? Eller kanske till och med har negativ påverkan. Det tar vi reda på under utmaningen.

⭐Vi kommer prata om, läsa om, lyssna på praktiska övningar i kommunikation, hur vi hanterar härskartekniker och övar på konflikthantering.

⭐Men viktigaste lärdomen av denna utmaning handlar om att deltagarna ska få lära sig att finna sina gränser och lära känna sig själv och hur det känns att bli sedd för den de innerst inne är och vill vara.

⭐Utmaningen är om att våga vara sig själv. Då är gränserna solklara för då vet vi vad vi behöver.

⭐Jag kommer mellan varje Google MEET ladda upp youtubelänkar, dokument, faktablad, övningar att arbeta med på egen hand, ljudfiler (i form av stories från mitt eget liv med nycklar och redskap för er egen personliga utveckling och framgång).
 

ANMÄL DIG NEDAN ELLER VIA E-POST PÅ:
Patric.svanberg@coach4lifesweden.se 

Coach4life Sweden