SVENSK KLASSISK MASSAGE 

MASSAGETERAPI

Jag som dipl. massageterapeut jobbar med behandling av smärta och andra besvär från muskler och mjukdelar. Massageterapi passar för såväl akuta som långvariga muskulära besvär. Men jag kan även ge dig som kund en klassisk massage för att lösgöra spänningar efter långvarig spänning i dina muskler.

Exempel på besvär som behandlas med goda resultat är musarm, nackspärr, ländryggsbesvär, allmän muskelstelhet och begränsad rörlighet. Massageterapi kan även vara friskvårdande och verka förebyggande. Ett flertal olika massage- och muskeltöjningstekniker samt muskeltester ingår i en behandling. Du får också goda råd på vad du själv kan göra för att underlätta och förebygga dina besvär.

Behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar kräver att man är väl insatt i alla de olika akuta och förvärvade skador som kan uppstå samt rörelseapparatens sjukdomar naturligtvis. Det betyder att, för att kunna behandla måste man vara kunnig i att undersöka så att man vet vad som ska behandlas och hur massagen ska läggas upp. Man måste också via samtal och undersökning försöka förstå om det är massage som är den rätta behandlingsformen eller om ska man skicka klienten direkt till läkare eller en legitimerad terapeut, en fysioterapeut (sjukgymnast), naprapat eller kiropraktor.

Här har du möjlighet att lägga till coaching parallellt under tiden du får din massageterapi och då har du möjlighet att under avslappnade former även gå in på mål och drömmar i ditt liv och hur du kan förverkliga dem.

I detta sinnestillstånd som massagen ger ökar kreativiteten och avslappningen öppnar upp sinnets förmåga att skapa insikter.