Hejdå P. Svanberg Hälsa&Massage och välkommen Health Solutions Gotland AB

08.02.2024
Hejdå P. Svanberg Hälsa&Massage, välkommen Health Solutions Gotland AB! 🎊🎊🎊🎊

 

Känslan av att må bra är en subjektiv upplevelse som kan variera från person till person. För vissa kan det innebära att vara glad, frisk, kärleksfull, tacksam, inspirerad eller lugn. 


För andra kan det innebära att vara fri, kreativ, modig, äventyrlig eller passionerad. Känslan av att må bra kan uttryckas på olika sätt, till exempel genom konst, musik, dans, sport, hobby, resor eller umgänge. 

Känslan av att må bra är en viktig del av vår livskvalitet och välbefinnande. 😊

Holistisk hälsa är ett koncept som betonar helheten av människans fysiska, mentala, emotionella och andliga välbefinnande. Det finns olika sätt att uppnå holistisk hälsa, till exempel genom meditation, yoga, akupunktur, örtmedicin, massage, kost, motion och relationer. Holistisk hälsa är inte bara frånvaron av sjukdom, utan ett tillstånd av harmoni och balans mellan kropp, sinne och själ. 🙏


Med ovan som bakgrund skapade jag Coach4life Sweden 2021 och sen 2024-02-06 finns Health Solutions Gotland AB.


Syftet med mitt företag är att bidra med behandlingar, träningsprogram och hjälpa dig få kunskap om hur du som min klient själv kan skapa sig det liv och välmående du önskar.

 

Mitt verksamhetsnamn kommer dock fortfarande vara Coach4life Sweden.

 

Varmt Välkommen till din holistiska coach och kroppsterapeut på Gotland och online.
Mvh Patric