Kursen: 

-ATT SÄTTA GRÄNSER- 
Och frigöra energi i ditt liv
 

för ökad mental styrka och rikare känsloliv! 


Jag erbjuder även möjlighet för dig att boka de enskilda föreläsningarna, som ingår i 

- ATT SÄTTA GRÄNSER -kurspaketet.

 

Vill du få en kurs speciellt skapad för just dig?


Du kan också få skräddarsydda kurser anpassad utifrån just DITT/DINA behov för att maximera din personliga utveckling och även kurser för att du ska få ökad fysisk prestationsförmåga och ökad livskvalité holistiskt.


Läs om kurspaketet "Att Sätta Gränser - och frigöra energi i ditt liv nedan.


Kurspaketet:
- ATT SÄTTA GRÄNSER -
Och frigöra energi i ditt liv 

Läs nedan för en överblick över kurspaketets innehåll


V A D    S K E R    U N D E R   3 0 - D A G A R S   
O N L I N E K U R S E N : D U   L Ä R   D I G   A T T  S Ä T T A   
D I G   S J Ä L V  

O C H   D I N A   B E H O V   

I   F Ö R S T A   H A N D   O C H   

B L I  T Y D L I G A R E    I    D I N   

 G R Ä N S S Ä T T N I N G!
 


De tre huvudområdena under denna 30-dagars online kurs (i grupp eller individuellt) är:

v.1 - via Google MEET - 60 minuter 
⭐ What's draining or infusing energy in your life/ ENERGITJUVAR Och Bromsklossar

v.2 - via Google MEET - 60 minuter
⭐ Healthy Boundaries And Unconditional relations/Hälsosamma Gränser Och Villkorslösa Relationer

v.3 - via Google MEET - 60 minuter
Coaching (i grupp, par eller individuellt). Under detta tillfälle går vi igenom praktiska övningar för att du ska lära dig kring dina behov, hur du vill uttrycka dig och kring att vi alla faktiskt har rätt att vara själviska när det kommer till att alltid få våra behov tillgodosedda och att det påverkas av oss själva och hur vi ser på vårt värde. Du kommer att förstå varför du alltid kommer söka efter förståelse och värdering från din omgivning så länge du du inte har rätt fokus på vad som skapar detta.

v.4 - via Google MEET - 60 minuter
⭐ Putting your true self first in all relations - and be proud of it./Att Sätta Sig Själv Främst - Och Vara Stolt Över Det


BESKRIVNING AV FÖRELÄSNINGARNA:

Vår första föreläsning via Google MEET kommer heta "ENERGITJUVAR Och Bromsklossar" och kommer handla om att förstå hur vår självbild och självkritik påverkar både vårt sätt att se på andra och oss själva och hur det påverkar vår kreativitet och hur vi kan utvecklas fullt ut och bli den vi vill vara.

GÅR ATT BOKA SEPARAT HÄR


Andra föreläsningen heter "Hälsosamma Gränser Och Villkorslösa Relationer" och handlar om att skapa en klar bild över våra behov, vilka våra sanna värden är och att vi har rätt att utgå ifrån vad som får oss att må bra och vad vi behöver.

GÅR ATT BOKA SEPARAT HÄR


Sista föreläsningen "Att Sätta Dig Själv Främst" handlar om vad vi kan göra för att finna acceptans och stolhet för den vi är och varför det är så viktigt att vi tar ansvar för vår egen lycka och för att ge oss själva bekräftelse för det underlättar vår kommunikation och umgäng med människor i vår omgivning.

GÅR ATT BOKA SEPARAT HÄR
 

Kurspaketet "Att Sätta Gränser - Dina Behov Avgör" under 30-dagar, skapar en inre trygg grund att utgå ifrån när du efter kursen börjar skapa din nya framtid utifrån just DINA drömmar och önskemål!


👉 V A D   G Å R   K U R S P A K E T E T   U T   P Å  ?

Jag kommer mellan varje föreläsning och coachingtillfälle ladda upp youtubelänkar, dokument, faktablad, övningar att arbeta med på egen hand, ljudfiler (i form av stories från mitt eget liv med nycklar och redskap för din som deltagares egna personliga utveckling och framgång).

Livsstilsförändring och vårt mindset kräver insats och uthållighet.

Detta gör vi dock tillsammans i kursen oavsett om du gör kursen ihop med andra kursdeltagare eller som individ ihop med mig som din livskraft coach.

Hoppas du som deltagare kommer ha en så inspirerande och utvecklande tid som möjligt under kursens gång och vidare i livet!
 

👉 L Ä S   M E R   O M   K U R S P A K E T E T   H Ä R 


FRÅGOR OM KURSERNA VIA E-POST PÅ:

Patric.svanberg@coach4lifesweden.se

eller via 070-3801164

Coach4life Sweden