- ATT SÄTTA GRÄNSER -

Och Frigöra Energi I Ditt Liv 

 

- D I N A - B E H O V -

 A V G Ö R - H U R - D U -

- M Å R !


&  


Dina Inre Värden Är Den Du Är
 

🌿

30 dagars onlinekurs inkl. coaching

🌿


Läs här om härliga ögonöppnare hos deltagare 

i tidigare kurser.Din Personliga LIVSKRAFT Coach

Du kan även boka personlig coaching med mig så arbetar du och jag dedikerat och med full fokus på att skapa den trygga grund som kommer bidra till att du kan skapa det liv där du kan vara dig själv fullt ut. 


Energitjuvar&Bromsklossar 

- Föreläsning 1

Hälsosamma Gränser och Villkorslösa Relationer 

- Föreläsning 2

Att Sätta Sig Själv I Första Rummet Och Vara Stolt Över Det 

- Föreläsning 3


3 0 - D A G A R S   K U R S : 

Att Sätta Gränser och frigöra energi i ditt liv 


DU KOMMER LÄRA DIG ATT: 


S Ä T T A   D I G  S J Ä L V   O C H   D I N A   

B E H O V   I   F Ö R S T A   H A N D   O C H   

B L I  T Y D L I G A R E    I    D I N   

 G R Ä N S S Ä T T N I N G!


 


De tre huvudområdena under denna 30-DAGARS kurs är:

v.1 - via Google MEET - 60 minuter 
⭐ What's draining or infusing energy in your life/ ENERGITJUVAR Och Bromsklossar

v.2 - via Google MEET - 60 minuter
⭐ Healthy Boundaries And Unconditional relations/Hälsosamma Gränser Och Villkorslösa Relationer

v.3 - via Google MEET - 60 minuter
Coaching (i grupp, par eller individuellt). Under detta tillfälle går vi igenom praktiska övningar för att du ska lära dig kring dina behov, hur du vill uttrycka dig och kring att vi alla faktiskt har rätt att vara själviska när det kommer till att alltid få våra behov tillgodosedda och att det påverkas av oss själva och hur vi ser på vårt värde. Du kommer att förstå varför du alltid kommer söka efter förståelse och värdering från din omgivning så länge du du inte har rätt fokus på vad som skapar detta.

v.4 - via Google MEET - 60 minuter
⭐ Putting your true self first in all relations - and be proud of it./Att Sätta Sig Själv Främst - Och Vara Stolt Över Det


BESKRIVNING AV FÖRELÄSNINGARNA:

Vår första föreläsning via Google MEET kommer heta "ENERGITJUVAR Och Bromsklossar" och kommer handla om att förstå hur vår självbild och självkritik påverkar både vårt sätt att se på andra och oss själva och hur det påverkar vår kreativitet och hur vi kan utvecklas fullt ut och bli den vi vill vara.

Andra föreläsningen heter "Hälsosamma Gränser Och Villkorslösa Relationer" och handlar om att skapa en klar bild över våra behov, vilka våra sanna värden är och att vi har rätt att utgå ifrån vad som får oss att må bra och vad vi behöver.

Sista föreläsningen "Kokbok för att sätta sig själv främst" handlar om vad vi kan göra för att finna acceptans och stolhet för den vi är och varför det är så viktigt att vi tar ansvar för vår egen lycka och för att ge oss själva bekräftelse för det underlättar vår kommunikation och umgäng med människor i vår omgivning.
 

Allt ovan skapar en inre trygg grund att utgå ifrån när vi ska skapa vår nya framtid utifrån våra drömmar och önskemål. 
 

3 0 - D A G A R S   K U R S   I   S Ä T T A   S I G 
S J Ä L V   O C H   S I N A   B E H O V   I   
F Ö R S T A   H A N D   O C H   B L I   

 T Y D L I G A R E   I   S I N  
 G R Ä N S S Ä T T N I N G


👉 V A D   G Å R   K U R S E N   U T   P Å  ?

Jag kommer mellan varje föreläsning och coachingtillfälle ladda upp youtubelänkar, dokument, faktablad, övningar att arbeta med på egen hand, ljudfiler (i form av stories från mitt eget liv med nycklar och redskap för din som deltagares egna personliga utveckling och framgång).

Livsstilsförändring och vårt mindset kräver insats och uthållighet.

Detta gör vi dock tillsammans i kursen oavsett om du gör kursen ihop med andra kursdeltagare eller som individ ihop med mig som din livskraft coach.

Hoppas du som deltagare kommer ha en så inspirerande och utvecklande tid som möjligt under kursens gång och vidare i livet!

Läs här om härliga ögonöppnare hos deltagare

i tidigare kurser.

 

👉 H U R   Ä R   K U R S E N  U P P L A G D  ?

Träffarna är tänkta till tre föreläsningar i början, mitten och slutet med praktik och övningar både under och mellan träffarna i en facebookgrupp (eller på egen hand vid individuellt arbete med kursen) för att stärka sin integritet och ta reda på hur du uttrycker dina behov.

Utöver dessa tre föreläsningar ingår även ett coachingtillfälle på 60 minuter (totalt 3x60 minuter föreläsning samt 60 minuter coaching).

Innehållet är:

⭐Att utforska våra gränser och hur vi säger ja till oss själva och nej till det vi inte känner är okej.

⭐Det kan vara otroligt svårt att stå upp för sig själv även om vi vet vi har rätt ifall människor i vår omgivning säger något annat och lägger över ansvaret på oss som motpart.

⭐Mycket handlar om kommunikation, det vet många. Men i grunden handlar kommunikation om att uttrycka det som är vi. Våra inre värden och behov. Motparten i alla relationer och konversationer har sin egen.

⭐Hur vet vi då om en relation är i obalans? Eller kanske till och med har negativ påverkan. Det tar vi reda på under utmaningen.

⭐Vi kommer prata om, läsa om, lyssna på praktiska övningar i kommunikation, hur vi hanterar härskartekniker och övar på konflikthantering.

⭐Men viktigaste lärdomen av denna utmaning handlar om att deltagarna ska få lära sig att finna sina gränser och lära känna sig själv och hur det känns att bli sedd för den de innerst inne är och vill vara.

⭐Utmaningen är om att våga vara sig själv. Då är gränserna solklara för då vet vi vad vi behöver.

⭐Jag kommer mellan varje Google MEET ladda upp youtubelänkar, dokument, faktablad, övningar att arbeta med på egen hand, ljudfiler (i form av stories från mitt eget liv med nycklar och redskap för er egen personliga utveckling och framgång).
 

Läs här om härliga ögonöppnare hos deltagare i tidigare kurser. 


Coach4life Sweden