LIVSKRAFT KONCEPT©

DITT VÄLMÅENDE AVGÖR DIN FRAMTID


V A R F Ö R    J U S T    L I V S K R A F T    K O N C E P T©    ?


FÖR BALANS MELLAN SINNE OCH KROPP

När du har för mycket i ditt liv så blir det svårt när det kommer till att prestera på den nivå du önskar. Du behöver en balans mellan ett starkt inre (hur du tänker om dig själv och andra) och ett starkt yttre (en tränad kropp och god kondition).


FÖR ATT FÅ KUNSKAP OM HUR DU ÖKAR DIN PRESTATION GENOM ATT MINSKA MÅSTEN

Tillsammans med mig kommer du inse att din prestation har att göra med framgång inom din personliga hälsa och balans mellan vad du behöver och din förmåga att möta andras förväntningar på dig. 


FÖR ATT LÄRA DIG STRATEGIER FÖR ATT KUNNA ÖKA DITT VÄLMÅENDE I EN SNABBARE TAKT

Metoder är bra att ha men strategier för ditt välmående är det ABSOLUT viktigaste verktyget för en hållbar hälsa och framgång på både personligt och i din karriär. Om du inte orkar prestera kommer allt läggas på hög och det blir till slut ohållbart. Jag kombinerar kraftfulla verktyg med fakta från senaste forskningen inom coaching och personlig utveckling för att ta dig från nuläget till dit du vill. 


FÖR ATT LÄRA DIG ATT HANTERA ENERGITJUVAR I DIN OMGIVNING

Detta åstadkommer en förändring djupt inom dig som gör dig motståndskraftig mot energitjuvar och bromsklossar i din omgivning. Både på arbetet och hemma. Detta gör dig dessutom mer uppmärksam och bra på att motstå individer i omgivningen som försöker använda härskartekniker. För att ytterligare stärka ditt mindset har du tillgång till personlig coachning som alternativ för en tillvalskostnad**. 


FÖR ATT STÄRKA DIN KROPP GENOM TRÄNING ANPASSAD SPECIELLT UTIFRÅN DINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Genom att träna upp din kropp med hjälp av din inre mage- och ryggmuskulatur kommer tillsammans med ett starkt mindset och egenvärde ge dig ett starkt yttre. En stark kropp ökar din känsla av att klara av utmaningar både inom dig och från din omgivning. Men det handlar inte om att träna hårt utan att träna smart. Träningen utgår ifrån var du är just nu och anpassas för att du allteftersom ska känna dig allt starkare och kunna göra det du vill utan att känna att kroppen är ett hinder. 


VARFÖR VILL JAG ERBJUDA DIG DETTA KONCEPT FÖR ETT STARKT INRE OCH ETT STARKT YTTRE?

Jag skapade mitt LIVSKRAFT KONCEPT© för att jag under många år, som gruppträningsinstruktör och massageterapeut, märkt att många som vill förändra sitt liv har för bråttom och fokuserar på det som stressar och sitter i vägen för sin lycka istället för det som skapar välmående och livskvalité. 


Det handlar om att bestämma sig! 


När starten går för ditt nya balanserade liv är det du som avgör. Vill du veta hur bra du kan må av träning ANPASSAD FÖR DIG? Jag vill lära dig hur! Jag ser fram emot att hjälpa dig ta tag i dina mål och drömmar och skapa det liv du innerst inne vet att du förtjänar.


DU ÄR VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG NÄR DU BESTÄMT DIG FÖR ATT FÖRÄNDRA DITT LIV!


JAG BERÄTTAR HUR!


GRATIS HÄFTE OCH SAMTAL INGÅR DÄR VI GÅR IGENOM DINA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR!

I häftet finner du frågor kring dina personliga förutsättning utmaningar som påverkar hur du kommer lyckas med att nå framgång med din personliga hälsa. Ett fritt samtal kring detta formulär ingår utan förpliktelser om att köpa konceptet.


L A D D A   N E R   H Ä F T E T   N E D A N   O C H   K O M   I G Å N G   M E D   D I T T   N Y A   L I V  !

I priset ingår */**:


- Frågeformulär för att undersöka dina förutsättning och dina utmaningar som påverkar hur du kommer lyckas med att nå framgång med din personliga hälsa. Ett fritt samtal kring detta formulär ingår utan förpliktelser om att köpa konceptet.

- 6 pass funktionell träning i tre olika nivåer med ett bonuspass på slutet för de deltagare som vill testa sitt resultat av konceptet. Nivåerna är i LÄTT, MEDEL eller SVÅR och du har tillgång till samtliga nivåer. 

- Övningsbank med över 100 funktionella övningar i olika nivåer, från nybörjare till avancerade, på video. Övningarna har förklarande textbeskrivning i träningsprogrammen.

- Funktionella tester veckovis och månadsvis som du gör på egen hand och för dig som vill optimera dina resultat kan du välja till konsultering med mig som din hälsocoach för att förklara resultaten för dig.

- Tekniker för stresshantering via andningsövningar. 

- Kostschema för åtta veckor för en generell viktnedgång på 0,5-1kg per vecka.

Tillval för att boosta din utveckling som starkt bidrar till din personliga utveckling är att boka in regelbundna coachande samtal kring att guida dig genom din livsstilsförändring av ditt liv och för att sammanfatta och sätta upp kontinuerliga mål för fortsatt god livsstil.**

Där kommer ni deltagare som köpt konceptet även kunna lägga upp egna inlägg och ge pepp till varandra. Medlemskapet i gruppen är livslångt även om du som deltagare inte köper på dig mer träning och/eller kostråd.***

*Valfritt tillval är även PFT (Personlig Funktionell Tränare) kopplat till LIVSKRAFT KONCEPT©, 1 gång per vecka i grupp för 495kr per deltagare i grupp om minst 3-5 deltagare.


HUR KOMMER JAG IGÅNG?

FYLL I FORMULÄRET NEDAN SÅ KONTAKTAR JAG DIG SNARAST!

(Skriv "LIVSKRAFT KONCEPT" i början av meddelandet.)


FÖR ETT EFFEKTIVARE RESULTAT AV LIVSKRAFT KONCEPT©

***När perioden för LIVSKRAFT KONCEPT© på två månader gått ut kommer du inte längre ha tillgång till medlemssidan "LIVSKRAFT login" med övningsbank med över 100 funktionella övningar på video som kontinuerligt fylls på med nya övningar och nya varianter på träningsprogram samt verktyg för livsstilsförändring. Men för en lägre månadskostnad kommer du få fortsatt tillgång.

**Om du väljer tillvalet coachande samtal (1395kr/samtal) före, under och efter LIVSKRAFT KONCEPT© på två månader där vi individualiserar och effektiviserar, ingår även tolkning av tester och förslag på hur du effektivare kan nå dina personliga mål. Här får du tillgång till alla mina kunskaper och erfarenheter kopplat till dina mål vilket kommer skapa en betydligt större effekt gällande förändringen av din livsstil. Du når lättare dina mål!

*Valfritt tillval är även PFT (Personlig Funktionell Tränare) kopplat till LIVSKRAFT KONCEPT©, 1 gång per vecka i grupp för 495kr per deltagare i grupp om minst 3-5 deltagare.KONTAKTA MIG PÅ NEDAN FORMULÄR FÖR DETALJER OCH ÖVERENSKOMMELSE OM UPPSTART

(Skriv "LIVSKRAFT KONCEPT" i början av meddelandet.)