LIVSKRAFT COACHING 
 
(erbjuder 1-1 coaching samt par-coaching)


* Utbildad Coach (Coach U (https://www.coachu.com/home/ ))

* Cerfifierad Hälsocoach (Umeå Universitet, Idrottsvetenskapliga programmet)

* Personal Development Mentor på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)


OBS! Kostnadsfritt VÄGLEDNINGSSAMTAL COACHING ingår alltid!


COACHING

Coaching har en tydlig struktur som tar fram din/er kreativitet och dina/era styrkor. 

Coaching är ett tydligt och strukturerat arbetssätt. Coaching handlar om att hitta vem vi är, att hitta vår kreativitet, längtan och drivkrafter, förmågor och styrkor. Coachning utgår från vår egen vilja och förmåga till att ta ansvar för val och handlingar. Motivation är en stark drivkraft och motor då det handlar om att skapa förändringar - både på det praktiska, konkreta och det mer mentala, abstrakta planet.

Som coach arbetar jag med att synliggöra och skapa förändringar till ett mer optimalt och tillfredsställande tillstånd där du använder din fulla potential. Det kan handla om förändringar i livet så som bättre hälsa, stärkt självkänsla, konflikthantering, stresshantering, yrkesmässig karriär eller vägval, relationer till nära och kära, relationer till arbetskollegor och arbetsledning . Det kan handla om livets små och livets stora frågor,t.ex våra rädslor, fobier och förändringar i livet som hindrar dig att nå dina resultat och mål.


Ledare/entreprenörer/företagare

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap eller står inför spännande utmaningar som ledare eller företagare, eller har karriärfunderingar i största allmänhet? Genom att bli coachad får du struktur på dina tankar och idéer. Med tydligare insikt över dina beteenden, styrkor och drivkrafter ökar möjligheten att agera mer effektivt för att nå affärsmässiga och personliga mål. Coaching bygger på att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback för att skapa ökad medvetenhet, eget ansvar och fördjupat lärande. Coaching utmanar föreställningar och gränser som hittills hindrat dig.

1-1 coaching

Det kan även handla om livscoaching där jag som coach arbetar för att se och höra hela dig, det som utgör dig, dina behov och dina mål. Jag är din holistiska coach som förstår att du redan har ett liv fullt med måsten och behov. En MINDSET coach som förstår vikten av att du får utvecklas i en takt som känns BRA för DIG samt hjälpa dig ta dig ann livets utmaningar och vägleda dig via samtal, träning och mentala nycklar till en väg framåt, till bättre livskvalité för dig och dina nära.

PAR-coaching

Jag kan även hjälpa er som par att se vad i kommunikationen som behöver utvecklas. Jag kommer gå igenom tillsammans med er, hur olika behov och sätt att kommunicera skapar utmaningar för relationen. Genom att se och höra era respektive behov och därefter återkoppla utifrån min breda kunskap inom villkorslös kärlek samt ge er tekniker för att sätta gränser istället för murar, kommer ni tillsammans med mig som coach se att i grunden sitter problemet inte i att ni har svårt att passa ihop utan det sitter i att ni låst fast er i gamla mönster och positioner.


Kontakta mig via detta formulär för bokningsförfrågan (obs! Skriv om det gäller 
1-1 coaching eller PAR-coaching.)


Du/ni kan även boka coaching via BOKA DIREKT genom denna länk.