LIVSKRAFT COACHING 

* Utbildad Coach (Coach U (https://www.coachu.com/home/ ))

* Cerfifierad Hälsocoach (Umeå Universitet, Idrottsvetenskapliga programmet)

* Personal Development Mentor på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)


OBS! Kostnadsfritt VÄGLEDNINGSSAMTAL COACHING ingår alltid där du får veta hur min coaching går till. (Boka samtal nedan)

Du har då även chansen via videosamtalet på Google MEET att känna efter om jag är rätt coach för dig. 

Allt är under tystnadsplikt enligt ICF-etiska riktlinjer. (Läs mer här)


COACHING

Coaching har en tydlig struktur som tar fram din/er kreativitet och dina/era styrkor. 

Coaching är ett tydligt och strukturerat arbetssätt. Coaching handlar om att hitta vem vi är, att hitta vår kreativitet, längtan och drivkrafter, förmågor och styrkor. Coachning utgår från vår egen vilja och förmåga till att ta ansvar för val och handlingar. Motivation är en stark drivkraft och motor då det handlar om att skapa förändringar - både på det praktiska, konkreta och det mer mentala, abstrakta planet.

Som coach arbetar jag med att synliggöra och skapa förändringar till ett mer optimalt och tillfredsställande tillstånd där du använder din fulla potential. Det kan handla om förändringar i livet så som bättre hälsa, stärkt självkänsla, konflikthantering, stresshantering, yrkesmässig karriär eller vägval, relationer till nära och kära, relationer till arbetskollegor och arbetsledning . Det kan handla om livets små och livets stora frågor,t.ex våra rädslor, fobier och förändringar i livet som hindrar dig att nå dina resultat och mål.


Ledare/entreprenörer/företagare

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap eller står inför spännande utmaningar som ledare eller företagare, eller har karriärfunderingar i största allmänhet? Genom att bli coachad får du struktur på dina tankar och idéer. Med tydligare insikt över dina beteenden, styrkor och drivkrafter ökar möjligheten att agera mer effektivt för att nå affärsmässiga och personliga mål. Coaching bygger på att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback för att skapa ökad medvetenhet, eget ansvar och fördjupat lärande. Coaching utmanar föreställningar och gränser som hittills hindrat dig.


1-1 (en person) coaching

Det kan även handla om livscoaching där jag som coach arbetar för att se och höra hela dig, det som utgör dig, dina behov och dina mål. Jag är din holistiska coach som förstår att du redan har ett liv fullt med måsten och behov. En LIVSKRAFT coach som förstår vikten av att du får utvecklas i en takt som känns BRA för DIG samt hjälpa dig ta dig ann livets utmaningar och vägleda dig via samtal, träning och mentala nycklar till en väg framåt, till bättre livskvalité för dig och dina nära.

Jag erbjuder alltid ett första vägledningssamtal till dig där vi utforskar vad det betyder för dig att skapa en säker interiör för att bygga ett starkt yttre. Detta är enligt min mening grunden för allt och dikterar hur framtiden skapas. Det framtida livet vi verkligen vill ha för oss själva.

Jag har även en onlinekurs som heter "Att Sätta Gränser" som är skapad utifrån grunden för min coaching vilken är, att du som kund och jag genom samtal och coachingverktyg kan skapa en grund för att hitta dina inre verkliga behov och utforska i vilka uttrycksformer detta skulle se ut för dig.

Genom coaching hos mig kommer du att kunna skapa en miljö där du kan vara ditt sanna jag fullt ut i ditt dagliga liv.

Detta är den tillfredsställande känslan av att vara fri.

Det handlar om att gå till botten med vad som styr vårt självvärde och hur vi kan skapa en tydlig självbild och skapa de där sunda gränserna för inre lugn med balans i livet och hur detta i förlängningen kommer att skapa klarhet för människorna runt omkring. dig om vad du verkligen förtjänar, och det kan vara framsteg i livet, värde som människa eller kärlek i den form du behöver.

Välkommen till mig som din livscoach. Jag hoppas verkligen att jag kan få chansen att utforska din inre potential tillsammans med dig och att skapa din unika livskraft inifrån.


PAR-coaching

Jag kan även hjälpa er som par att se vad i kommunikationen som behöver utvecklas. Jag kommer gå igenom tillsammans med er, hur olika behov och sätt att kommunicera skapar utmaningar för relationen. Genom att se och höra era respektive behov och därefter återkoppla utifrån min breda kunskap inom villkorslös kärlek samt ge er tekniker för att sätta gränser istället för murar, kommer ni tillsammans med mig som coach se att i grunden sitter problemet inte i att ni har svårt att passa ihop utan det sitter i att ni låst fast er i gamla mönster och positioner.


Kontakta mig via detta formulär för bokningsförfrågan (obs! Skriv om det gäller 
1-1 coaching eller PAR-coaching.)


Du/ni kan även boka coaching via BOKA DIREKT genom denna länk.