Medicinsk laser

Övriga kroppsbehandlingar 
- Dynamisk Korrigering ▶️
- Massage ▶️
- Medicinsk laser (läs nedan)

LASERTERAPI LINDRAR SMÄRTA VID NACKARTROS

Smärta är ett av de vanligaste och mest besvärande symptomen vid artros i halsryggen. Syftet med denna studie var att utvärdera den smärtstillande effekten av laserterapi (LLLT) och tillhörande funktionella förändringar. Sextio patienter mellan 20 och 65 år med kliniskt och radiologiskt diagnostiserade artros i halsryggraden ingick i studien. De delades in i två lika stora grupper och fick antingen behandling med LLLT eller placebo laser.

Patienterna i varje grupp undersöktes när det gäller smärta och smärtrelaterade fysikaliska fynd, såsom ökad paravertebrala muskelspasmer, minskad lordos och undersökning av rörelseomfånget i halsryggraden före och efter behandling. Smärta, paravertebrala muskelkramper, lordos vinkel, rörelseomfånget i halsryggraden och funktion undersöktes efter behandlingarna och förbättras avsevärt i LLLT gruppen, men ingen förbättring konstaterades i placebogruppen. LLLT verkar vara framgångsrik i att lindra smärta och förbättra funktion i artros i halsryggraden.

LÄS MER HÄR

 

KRONISK NACKSMÄRTA

En australisk studie, som publicerats i medicintidskriften The Lancet, visar att laserterapi är ett effektivt motvapen mot smärta. Undersökningen baseras på 820 personer med kronisk nacksmärta. De som genomgick laserterapi upplevde fyra gånger högre lindring jämfört med dem som bara fick placebolaser.

För patienterna kom lindringen omedelbart och de var fortsatt smärtfria upp till 22 veckor då studien avslutades.

Två av tre blev av med smärtan helt eller fick den minskad!

LÄS MER HÄR


ARTROS I LEDER

Studie publicerad i augusti 2012 visar att laserterapi på leder minskar ledsmärtan hos patienter.

LÄS MER HÄR


KRONISK LÄNDRYGGSMÄRTA

I en studie av patienter med kronisk ländryggsmärta delade man upp patienterna i tre grupper. En grupp med bara laserbehandling, en annan med bara träning och den tredje med både laser och träning. Efter 12 veckor kan man inte se någon skillnad mellan grupperna med bara laser eller bara träning. Där emot i gruppen med laser och träning kan man se en stor förbättring i både smärta och rörelse.

LÄS MER HÄR


LASER LINDRAR TINNITUS!

I en dubbelblind randomiserad klinisk studie har man tittat på tinnitus patienter i samband med bullerskador – resultatet visar tydligt att laser är en effektiv behandlingsmetod för att lindra tinnitus.

Patienterna fick 20 behandlingar varannan dag och man bedömde tre parametrar: VAS, handikapp pga av tinnitus och styrkan av tinnitus.

Alla tre parametrarna visade förbättring direkt efter behandlingarna och efter tre månader även om förbättringen hade minskat något efter tre månader.

LÄS MER HÄR


 

Övriga kroppsbehandlingar

- Dynamisk Korrigering ▶️
- Massage ▶️